Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Odstąpienie od umowy

                                                                                                                Miejscowość ......................, dnia ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

SANSPORT Aneta Podczerwińska

ul. Mateusza Beksińskiego 4.

38-500 Sanok

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą, a strony są obowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym. Wobec powyższego wnoszę o niezwłoczny zwrot ceny, zapłaconej przeze mnie, w wysokości ………… zł. Ponadto oświadczam, iż przedmiot sprzedaży zostanie zwrócony Państwu w terminie do 14 dni stanie niezmienionym.

 Proszę o zwrot w/w kwoty na rachunek bankowy: ................................................................................................................

 

 

                                                                                                                 ..............................

                                                                                                                   podpis konsumenta

 

* Bezpośrednie koszty zwrotu towaru na sklep ponosi konsument.

pixel